voentorg.md@gmail.com
Понедельник - Пятница: 9:00–18:00; Суббота: 9:00–15:00
+(373)60-558-030, +(373)79-558-030
CURS DE FORMARE CONTINUA A MEDIATORILOR

”Tactical Internatiopnal Group” S.R.L. este acreditata de Consiliul de Mediere în calitate de furnizor de formare continua a mediatorilor.

In conformitate cu art. 13(3) al Legii cu privire la mediere Nr. 137 din 03 iulie 2015 Mediatorul este obligat sa urmeze instruirea continuă cu o durata de cel putin 20 de ore academice anual in primii 5 ani de activitate si de cel puţin 10 ore academice anual in fiecare an urmator, avand obligatia sa prezinte Consiliului, pana la data de 25 decembrie a fiecarui an, documentele privind efectuarea instruirii continue. In cadrul formarii continue, mediatorii se pot specializa intr-un anumit domeniu.

In prealabil, se planifica urmatoarele cursuri de formare:

 • 4 сursuri pe luna, incepand cu 6.11.2017 (13, 20, 27, etc). De asemenea, in fiecare saptamana pot fi derulate concomitent 2 grupe una de seara si una de zi;
 • in fiecare sambata, incepand cu 11.11.2017 (18, 25, etc), pentru persoane din afara Chisinaului.

Nota: La înscrierea unui număr mai mic de 9 persoane participanti perioada de derulare a cursului va fi reprogramata. Cantitatea maxima a grupei e de 12 persoane.

Solicitam de a comunica si a se inscrie, in prealabil, pentru perioada si timpul disponibil al Dvs., pentru a completa din timp listele grupelor:

 1. de seara cu durata de 4 ore in intervalul 17.30-20.45, pentru cei care au și un alt lucru de bază;
 2. de zi cu durata de 8 ore in intervalul 09.00-16.45 (pentru persoane care au posibilitatea de a efectua studii toată ziua);
 3. de zi cu durata de 8 ore in intervalul 08.00 — 15.45 (pentru persoane care au posibilitatea de a efectua studii toată ziua);
 4. numai sămbata de 10 ore in intervalul 09.00-18.30 (pentru cei din afara Chisinăului, care au și alt lucru de bază);
 5. propuneti varianta Dvs.;

Actual se propun 3 module de formare:

 • Modulul Nr. I ”Medierea conflictelor/litigiilor civile”, cu durata: 12 ore, din care 2 ore testul;
 • Modulul Nr. III ”Gestionarea biroului de mediere”, cu durata: 12 ore, din care 2 ore testul;
 • Modulul Nr. IV ”Medierea conflictelor/litigiilor civile și executarea activităților financiar-fiscale aferente acestei activități” cu durata: 22 ore, din care 2 ore testul;

Nota: In cadrul Modulului Nr. IV pot fi efectuate concomitent modulele Nr. I si III, a cate 10 ore fiecare, cu eliberarea certificatului corespunzator.

Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 145 (alăturat e magazinul de arme Voentorg iar vis a-vis sediul central al partidului PSRM);

Costul serviciului – 1200 lei, pentru modul de 20 ore si 600,00 lei pentru un modul de 10 ore.

Achitarea serviciului poate fi efectuata pe loc, cu eliberarea bonului de casa și a facturii, sau prin transfer bancar, la dorinta solicitantului.

Persoanele interesate, vor prezenta și semna următoarele acte:

 • Acord privind prelucrearea datelor cu caracter personal;
 • Contract privind formarea continuă a mediatorilor;
 • Copia Atestatului p/t desfășurarea activității de mediator;
 • Buletinul de identitate (original, numai pentru verificarea identității);
 • Achitarea serviciilor;

Acordul, contractul si rechizitele formatorului pot fi descarcate pe – www.mediator.md

Persoanele de contact pentru inscrierea la curs in perioada comoda Dvs.:

 • Victor COJOCARI, mob. 069.33.58.73; e-mail: armurierul@gmail.com
 • Aurelia IRODOI, mob. 079.081.313, e-mail: aurelia_irodoi@mail.ru

61 Comments

Comments are closed.

”Tactical Internatiopnal Group” S.R.L. este acreditata de Consiliul de Mediere în calitate de furnizor de formare continua a mediatorilor.

In conformitate cu art. 13(3) al Legii cu privire la mediere Nr. 137 din 03 iulie 2015 Mediatorul este obligat sa urmeze instruirea continuă cu o durata de cel putin 20 de ore academice anual in primii 5 ani de activitate si de cel puţin 10 ore academice anual in fiecare an urmator, avand obligatia sa prezinte Consiliului, pana la data de 25 decembrie a fiecarui an, documentele privind efectuarea instruirii continue. In cadrul formarii continue, mediatorii se pot specializa intr-un anumit domeniu.

In prealabil, se planifica urmatoarele cursuri de formare:

 • 4 сursuri pe luna, incepand cu 6.11.2017 (13, 20, 27, etc). De asemenea, in fiecare saptamana pot fi derulate concomitent 2 grupe una de seara si una de zi;
 • in fiecare sambata, incepand cu 11.11.2017 (18, 25, etc), pentru persoane din afara Chisinaului.

Nota: La înscrierea unui număr mai mic de 9 persoane participanti perioada de derulare a cursului va fi reprogramata. Cantitatea maxima a grupei e de 12 persoane.

Solicitam de a comunica si a se inscrie, in prealabil, pentru perioada si timpul disponibil al Dvs., pentru a completa din timp listele grupelor:

 1. de seara cu durata de 4 ore in intervalul 17.30-20.45, pentru cei care au și un alt lucru de bază;
 2. de zi cu durata de 8 ore in intervalul 09.00-16.45 (pentru persoane care au posibilitatea de a efectua studii toată ziua);
 3. de zi cu durata de 8 ore in intervalul 08.00 — 15.45 (pentru persoane care au posibilitatea de a efectua studii toată ziua);
 4. numai sămbata de 10 ore in intervalul 09.00-18.30 (pentru cei din afara Chisinăului, care au și alt lucru de bază);
 5. propuneti varianta Dvs.;

Actual se propun 3 module de formare:

 • Modulul Nr. I ”Medierea conflictelor/litigiilor civile”, cu durata: 12 ore, din care 2 ore testul;
 • Modulul Nr. III ”Gestionarea biroului de mediere”, cu durata: 12 ore, din care 2 ore testul;
 • Modulul Nr. IV ”Medierea conflictelor/litigiilor civile și executarea activităților financiar-fiscale aferente acestei activități” cu durata: 22 ore, din care 2 ore testul;

Nota: In cadrul Modulului Nr. IV pot fi efectuate concomitent modulele Nr. I si III, a cate 10 ore fiecare, cu eliberarea certificatului corespunzator.

Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 145 (alăturat e magazinul de arme Voentorg iar vis a-vis sediul central al partidului PSRM);

Costul serviciului – 1200 lei, pentru modul de 20 ore si 600,00 lei pentru un modul de 10 ore.

Achitarea serviciului poate fi efectuata pe loc, cu eliberarea bonului de casa și a facturii, sau prin transfer bancar, la dorinta solicitantului.

Persoanele interesate, vor prezenta și semna următoarele acte:

 • Acord privind prelucrearea datelor cu caracter personal;
 • Contract privind formarea continuă a mediatorilor;
 • Copia Atestatului p/t desfășurarea activității de mediator;
 • Buletinul de identitate (original, numai pentru verificarea identității);
 • Achitarea serviciilor;

Acordul, contractul si rechizitele formatorului pot fi descarcate pe – www.mediator.md

Persoanele de contact pentru inscrierea la curs in perioada comoda Dvs.:

 • Victor COJOCARI, mob. 069.33.58.73; e-mail: armurierul@gmail.com
 • Aurelia IRODOI, mob. 079.081.313, e-mail: aurelia_irodoi@mail.ru

15 Comments

 • Laview Camera Problems Posted 16.11.2023 09:40

  The finest part of this post was when you dug further into historical specifics; it flowed nicely and contained important information. Visit our website or get in touch with a technical support professional if you’re interested in learning more about the problems with Laview cameras and how to repair them. On our website, you’ll find a certain fix for laview camera problems.

  • Laview Camera Problems Posted 16.11.2023 09:41

   The finest part of this post was when you dug further into historical specifics; it flowed nicely and contained important information. Visit our website or get in touch with a technical support professional if you’re interested in learning more about the problems with Laview cameras and how to repair them. On our website, you’ll find a certain fix for laview camera problems. https://laviewsmart.com/

 • Eufy Login Posted 16.11.2023 11:03

  Overall, the blog is straightforward, well-written, and helpful, notwithstanding a few instances when facts are missing. For further information on how to access your Eufy account, see our website. If you have any more queries concerning the Eufy login process, get in touch with our technical support team.

 • Eufy Login Posted 16.11.2023 11:05

  Overall, the blog is straightforward, well-written, and helpful, notwithstanding a few instances when facts are missing. For further information on how to access your Eufy account, see our website. If you have any more queries concerning the Eufy login process, get in touch with our technical support team. https://eufysmartcam.com/

 • Orbi Router Setup Posted 16.11.2023 13:44

  I applaud your efforts in gathering this information. It takes a lot of time and effort to seek into and upload such material. If you require simple setup instructions for the Orbi router, go to our website and get in touch with one of our professionals. They will provide you more support about orbi router setup. https://orbismartwifi.com/orbi-setup/

 • Setup Nighthawk Router Posted 16.11.2023 15:14

  We appreciate you taking the time to compile this data. It takes a lot of time to manually seek and upload such stuff. To find out more about configuring a Nighthawk router, visit our website. You can also get assistance from our pros in setup Nighthawk router. https://nighthawkweb.com/

 • Zmodo login Posted 30.11.2023 10:59

  I always smile when I read something you’ve written! It’s a skill of yours to bring humour to even the most serious subjects. Thanks for making learning so much fun, and keep up the great work! Visit our website to learn more about issues with Zmodo camera login.

 • Laview camera not working Posted 30.11.2023 14:49

  How smartly written this post is! Your ability to simplify difficult ideas into digestible points is greatly appreciated. You seem to have done a lot of study into this issue, and your writing style is really captivating. eager to read more from you in the future. Please visit our website to learn more about the issues with the Laview camera not working.

 • VBtkjboomy Posted 07.01.2024 12:36
 • Vcrhdvboomy Posted 11.01.2024 03:31
 • Linksys Extender Settings Posted 17.01.2024 09:10

  You’ve taken a lot of chances to improve this blog, and your efforts have paid off with this great explanation. Keep up the good work. You can choose to purchase an extender from the Linksys extender settings if you can’t remember your login information or if your network isn’t functioning. You can visit our website to learn the whole procedure for purchasing a Linksys extender.

 • Kntmvringe Posted 22.01.2024 19:40
 • Cnrvboomy Posted 25.01.2024 01:46
 • XjjeSkark Posted 27.02.2024 11:39
 • top 10 schools in Noida Posted 28.02.2024 09:45

  Discover top-notch education at schools in Noida Extension, blending academic excellence with modern facilities. These institutions prioritize holistic development, nurturing young minds in a vibrant and inclusive environment. Explore a range of educational options for a bright future in Noida Extension.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Тел: +(373)60-558-030
Тел: +(373)79-558-030
MD-2004
мун. Кишинев,
ул. Колумна, 145